• Baner 4
  • Baner 2
  • Baner-1
“Em xem. Có một thứ trông hơi giống quả xoài, tên khoa học gọi là tim, nằm ở dưới lồng ngực nở nang, rắn chắc này này…đã vì cú đập của em mà tan nát rồi đấy!”

Không nín được, Thụy phì cười.

“May mà nó là tim anh, chứ không phải quả xoài. Là quả xoài chắc tôi vỡ tim vì tiếc mất!”"

Hót Boi và Eo 58cm
Read All posts »